છોડીને જાય છે અવાવરું ઘર

No Comments

છોડીને જાય છે અવાવરું ઘર,
પછી બાંધ્યા કરે છે નિત નવું ઘર.

ખૂણે ખૂણે સ્મરણો બેઠાં છે,
કોણ હવે કરશે અહીં બોલતું ઘર.

સમજણનો દીવડો પાથરે ઉજાસ
વાટને સંકોર્યા પછી કેવું દોડતું ઘર

ભલે દીવાલોથી બાંધેલ છે નકક્ષા
ધબકતા શ્વાસોથી પછી વિસ્તરતું

-અમિત ત્રિવેદી

સ્વર : હર્ષા વૈદ્ય
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી

હતો એક રાજા,હતી એક રાણી…

No Comments

બધી વાતમાં અલી લેખા ન લેતી,
પછી હાથમાંથી સરી  જાય  રેતી

હતી સાવ પોકળ દવા શું  કરીએ ?
નહીં તો  મને આમ પીડા ન દેતી

અરે ! સાવ સીધું જવા નું હતું તો,
કહાની અમારી વળાંકો   ન  લેતી

હતો એક રાજા , હતી  એક  રાણી,
છતાં એ  જ વારતા બહુ રંગ દેતી

પ્રસંગે   પ્રસંગે   તમારું    હતું  એ,
છતાં ગીત ગાવા મજા તું ન લેતી

– અમિત ત્રિવેદી

Contact Us On WhatsApp