છોડીને જાય છે અવાવરું ઘર,
પછી બાંધ્યા કરે છે નિત નવું ઘર.

ખૂણે ખૂણે સ્મરણો બેઠાં છે,
કોણ હવે કરશે અહીં બોલતું ઘર.

સમજણનો દીવડો પાથરે ઉજાસ
વાટને સંકોર્યા પછી કેવું દોડતું ઘર

ભલે દીવાલોથી બાંધેલ છે નકક્ષા
ધબકતા શ્વાસોથી પછી વિસ્તરતું

-અમિત ત્રિવેદી

સ્વર : હર્ષા વૈદ્ય
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી