હૃદય અમારું ઊંડું છે પછી આંખ કેમ છલકાય
દર્દો ભરીને બેઠાં છીએ સાવ ખોખલાં નથી

સહન કરતાં શીખ્યાં એટલે દર્દી તેની હવે પરવા નથી
ઘર કરી ગયાં છે દર્દો તેની હવે પરવા નથી

પૂછી શકાય તો પૂછવો છે એક સવાલ ઈશ્વરને
દુ:ખો આવે છે જીવનમાં તેવી કેમ અફવા નથી ?

હવે કોની પાસે જાઉં ‘અમિત’ નવાં દર્દો લઈને
ઈશ્વરની કિતાબમાં તો કયાંય દુઃખના બદલા નથી.

– અમિત ત્રિવેદી

સ્વર : ચૈતન્ચ વ્યાસ
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી