લૂંટાવા નીકળ્યો છું ફકીર થઈ
ઠાઠથી નીકળ્યો છું ફકીર થઈ.

ફૂલદાનીમાં સજાવેલ ફૂલો જોઈ
બાગમાં નીકળ્યો છું સમીર થઈ

પાણી ને તો હોય કેવી પાળ
બરફમાં પીગળ્યો છું સ્થિર થઈ

અંધારા પીંજતા આગિયા જોઈ
રાતમાં નીકળ્યો છું તિમિર થઈ

ઈશ્વરના અણસાર ને કયાં હું શોધું
રહે છે હાથમાં એ લકીર થઈ.

– અમિત ત્રિવેદી

સ્વર : કલ્પક ગાંધી
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી