ભીંત પણ બોલ્યા કરે છે અવાક્ થઈ
મૌન કેવું અફળાયા કરે છે અવાક્ થઈ.

તાજમહાલને જેમણે વિસ્મયથી જોયા કર્યો
પ્રણય અમારો જોયા કરે છે અવાઝુ થઈ.

આપના વિરહમાં આંખો જરાય મીંચાઈ નથી
સપના પણ કેવાં ફરે છે અવાક્ થઈ.

મૃગજળમાં તરબોળ રહેતી રણની આ રેતીમાં
વાદળના પડછાયા ફરે છે અવાક્ થઈ.

– અમિત ત્રિવેદી

સ્વર : કલ્પક ગાંધી
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી