છેવટે    ઈશ્વર   અહીં    જીતી   ગયો
મારી    શ્રદ્ધા    છીનવી   ચાલી  ગયો

પાંપણે   તો   ઉંચકી     ફરતો    રહ્યો
કાંધ   થોડી     આપતા   થાકી   ગયો

કંકુ     થાપા   ઘરની    દીવાલે   હતાં
કાળ   તારો   હાથ   લઇ ચાલી  ગયો

તું ક્ષિતિજને   પાર  જઈ  શોભી રહી
આજ ત્યાં ઝળહળ હતું સમજી ગયો

સ્તબ્ધ    ઘરની   ખાલી  દિવાલો સુધી
કોણ આ   તસવીર   લઈ આવી  ગયો

 

-અમિત ત્રિવેદી

સ્વરઃ કલ્પક ગાંધી
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી