મેલડીમાંની ડાક ને મારું ઝાંઝર વાગે
માડી તારે ગરબે અહીં ગગન ગાજે

મેલડીમાંની મને દયા મળે
લખચોરાસી ફેરા મારા ટળે
ઘૂમું ઘૂમું તારે ગરબે ઘૂમું
રુવે રુવે તારું તેજ ભળે

એ ગુગળીયા ધૂપથી માડી જાગે માંની ઝાલર વાગે
મેલડીમાંની ડાક ને મારું ઝાંઝર વાગે

હૈયે હરખ હેત હેલી ચડે
છાની છાની માંડી મનમાં મલકે
ડગ ભરું ત્યાં પથ પ્રકાશે
માડી તારી છાયા છલકે

મારે તાવા ના પરચા જોવા કાજે અહીં જગત આવે
મેલડીમાંની ડાક ને મારું ઝાંઝર વાગે

-અમિત ત્રિવેદી

સ્વરઃ અનુપા પોટા અને રાહુલ રાનડે
સ્વરાંકન : રાહુલ રાનડે