આંગણની તુલસી ને જઈને શું કામ
કહું અળગા થયા ની વાત વ્હાલમની
હળવે હૈયે વાત કરું વ્હાલમની
ઓઢીને આભ સાથ રહું વ્હાલમની

શબ્દોની પૂંજી લઈને બેઠી છું હું
એની યાદો ના દોરેથી બાંધવા તરાપા
નેહના વ્હેણ વળી વળ્યા છે ત્યાં
મારા પિયુજી આવશે તારવા તરાપા
ઉભા ખડક સમી અલીક જુદાઈ ને
તોડી ને સાથ રહું વ્હાલમની

આયને આવીને ઉભી રહું
ત્યાં પિયુજી સેંથી માં ભરતા કંકુ
જેણે છુપાવ્યો મારા પિયુ નો ચહેરો
એવા આયનાની કોને ફરિયાદ કરું
કિરણોની આવન ને આયનામાં હું
ઓઢી અંધારું સાથ રહું વ્હાલમની

-અમિત ત્રિવેદી

સ્વરઃ કલ્પક ગાંધી
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી