સાવ સીધો એક કડિયો જાદુ કરતો

16 Comments

સાવ  સીધો  એક   કડિયો   જાદુ  કરતો
સ્વપ્ન એ  જંતર   કરીને   ઇંટે   ચણતો

આયના  વેચી  લોકોને   એ   સડક   પર
તેમનો    ચ્હેરો     બતાવી   પેટ   ભરતો

એક   પથ્થરનું     રૂપાંતર   એ   કરે   ને
શોધવા   ઈશ્વર,  ભટકતો  કેમ    ફરતો

દોસ્ત    છોડીને   બધું    તારે   જવું   છે
તો  પછી  ખાલીપણાથી    કેમ   ડરતો?

કોઈના    હોવા     વિશેની      ધારણામાં
રાત આખી  શોધવામાં જાગ્યા તું   કરતો
– અમિત ત્રિવેદી

આમ જુઓ તો ઘણું નડતું હવે

16 Comments

આમ જુઓ   તો   ઘણું   નડતું   હવે
ને   છતાં  તે   જ   મને   ઘડતું   હવે

શોધવામાં     જિંદગી    પૂરી    થશે
ઝાંઝવાને     મૂક    તું   પડતું   હવે

સઘળું દોડી આવશે ઝરણાંની  જેમ
છોડ તું  વળગણ   બધું  નડતું  હવે

એ વિકલ્પો તો જ અગણિત આવશે
છોડ એને   જયાં   નથી  જડતું હવે

બારણે   તું   આવીને   પાછી   ફરી
એ જ કારણ બસ મને  નડતું   હવે

– અમિત ત્રિવેદી

પોકળ શબ્દો લઈ તું બોલે

No Comments

પોકળ  શબ્દો લઈ  તું બોલે
છળ લઈ તું ઈશ્વરના ખોળે?

એક વેળા  ઈશ્વરને સાંભળ
ટેવવશ   તું   મંદિરમાં બોલે

ઈશ્વરને    પુકારી     આવી
રાવણની  તું   આંખો  ખોલે

આ  રીતે  મંઝિલ મળશે શું
કેવળ  અટકળ   માંડી  દોડે

સાત  જનમના  લેણા  દેણા
સાથ  એનો   શાને     છોડે?

 

– અમિત ત્રિવેદી

ન્હોતું પરવડતું વારંવાર મને મરવું

16 Comments

ન્હોતું     પરવડતું    વારંવાર   મને  મરવું
તેથી મેં  શીખી લીધું   મૃગજળમાં   તરવું

શબ્દોની    વણઝાર હવે  તું  થંભાવી   દે
મૌન ખરી આભા , હોઠે   આવી ફરફરવું

બદનામ   થવાનું   તારા ભાગ્યમાં  જ છે
પ્રેમ તું  છોડીશ નહી ,હૈયા  માંથી  ઝરવું

મોસમ હો   તોફાની,  દરિયા  હો  તોફાની
સતની નૈયા હો તો   સામે   વ્હેણે   તરવું

મોસમ છે તો ખીલી જા ,તું  ચિંતા ના કર
ફોરમ તો  જીતે  છે ,નક્કી. કર ના ખરવું

માફી આપી દે , એની  સાથે જીદ ના કર
મનથી ઘેરાયો  છું , શીખી  જા  કરગરવું

 

-અમિત ત્રિવેદી

બંદગીની રેશમી સોગાતને

No Comments

[wonderplugin_audio id=”49″]

બંદગીની        રેશમી       સોગાતને
કેમ   હું   ભૂલી    શકું    એ   વાતને

એક   કારણ  તો  મળે   પીડા  વિષે ,
રાત   આખી   હું    જગાડું   જાતને

એ  વિચારો  માત્રથી   ડર   લાગતો
ગામના   લોકો     ચગાવે     વાતને

લાગણી  બેફામ  દોડી   રગ   મહી
હૈયું     ભૂલી  જાય   એની   ઘાતને

ચાંદ   લંબાવી  દે આજે આ મિલન
મેં   મનાવી  લીધી  છે  આ   રાતને

– અમિત ત્રિવેદી

 

http://[wonderplugin_audio id=”1449″]

Older Entries Newer Entries