તમને દેખું તો…

No Comments


મનોહર ત્રિવેદી

તમને દેખું તો ઊભી થાય એક દ્રારિકા
ને હસતા ભાળું તો હરિદ્રાર
ટેરવાં અડે ને બજે મીરાંનાં મંજીરાં ,
નરસૈંનો રેલે કેદાર

આવ્યા તમે જે મારા અંધારા ઓરડે
તો આપમેળે પ્રગટ્યાં કૈં તેજ
દર્પણની જેમ પછી સામે ઊભા તો જાણે
પહેલવેલા જોયો મને મેં જ
અણગમતું એય
આજ વહાલું લાગે છે
એવો ભર્યોભર્યો કીધો સંસાર

નજરું જો મેળવો તો વનરાવન ઢુંકડું
ને વાણીમાં જમુનાનાં નીર
ચપટીથી કિયો તાર સાંધ્યો તમે કે
સાળ – સાખીમાં દીઠા કબીર
ઠેશથી ઊડેલ ધૂળ
આકાશે પૂગી તો થૈ ગૈ એ હંસોની હાર

તમને દેખું તો ઊભી થાય એક દ્રારિકા
ને હસતા ભાળું તો હરિદ્રાર

~મનોહર ત્રિવેદી

તેં જ દોસ્તી નભાવી ના મારી

51 Comments

તેં જ દોસ્તી નભાવી ના મારી
બોલ ના તું  હવે   કટુ  વાણી

લાગણીની ખબર રહે  છે શું?
ઝંખના  હોય   છે  મને  તારી

હું દુવા   માંગવા  નથી  જાતો
લાજ   રાખે અહીં પ્રભુ  મારી

પીઠ  પાછળ  કટારી  મારે છે
ને  નજરમાં  એ રાખતો યારી

એકલા  એકલા   શું  કરવાનું
રોજ  શોધું  છું બાગમાં માળી

-અમિત ત્રિવેદી

સુખ મળે જયારે

9 Comments

સુખ મળે જયારે મળે અનહદ મળે ,
દુઃખ ભલે  મળતાં રહે  સરહદ મળે

સ્વપ્ન  કડિયાએ  બધાં જોયા હતાં,
ખોદતા  એનાં  જ  મોટા  કદ  મળે

એ  સફરની   કલ્પના  જો  હું કરું ,
જીંદગી   ગીતો   બની  બેહદ  મળે

રોજ ત્યાં આવી ન જાણે શું થતું ?
સ્વપ્નને શાને વળી ત્યાં હદ મળે?

એ વળી કેવું   બને   કે   તું   કહે –
એ જ સાંભળવા મને ફુરસદ મળે

– અમિત ત્રિવેદી

પ્રત્યેક ક્ષણને સાચી જીવાય તો મજાનું

52 Comments

પ્રત્યેક  ક્ષણને   સાચી જીવાય  તો  મજાનું
જીવન પ્રવાસ  નોખો સચવાય   તો મજાનું

તું  લાગણી  છુપાવે, હું  લાગણી   છુપાવું
ને નામ જો પરસ્પર  બોલાય   તો   મજાનું

એના બધાં રહસ્યો જાણે  છતાં  શુકન  છે
સંબંધ  જો  ગુલાબી  બંધાય   તો   મજાનું

એ  બારણે ટકોરા પડવા  છતાં  ન   ખોલે
વરસો પછી મળે મન લલચાય  તો મજાનું

એને ફરીવળે છે   યાદો   બધી   અચાનક
બંધ  કમાડ  એના  ખોલાય   તો   મજાનું

-અમિત ત્રિવેદી

ઘણીવાર શ્વાસો વજનદાર લાગે

1,326 Comments

ઘણીવાર  શ્વાસો   વજનદાર  લાગે
છતાં   જો  વધે તો  સમજદાર  લાગે

ઘણું જાણતા હોય  તો  પણ બધાને
બધા લોભ   માયા  ચમકદાર   લાગે

નથી  કોઈ   શબ્દો નથી કોઈ   વાચા
છતાં  મૌન   કેવું    અસરદાર   લાગે

મને  એ  જ  રીતે    મનાવી  શકે  એ
કશું પણ ન બોલે છતાં  પ્યાર   લાગે

હશે સાવ અંગત, નિકટ આવતા એ
મને  તો  ભલા એ  ખબરદાર  લાગે

-અમિત ત્રિવેદી

Older Entries